Konferencja
40 lat Przymierza Rodzinanaliza i perspektywy

Konferencja zorganizowana jest w ramach obchodu Jubileuszu 40-lecia Stowarzyszenia Przymierze Rodzin.

Celem jest rozeznanie, jak kontynuować dzieła Przymierza Rodzin i jakie  miejsce w Kościele i społeczeństwie ma zajmować Stowarzyszenie

Harmonogram
 • Wprowadzenie Ikony Bł. Edmunda Bojanowskiego do Kaplicy
  9.45
 • Msza Święta pod przewodnictwem JE Kardynała Kazimierza Nycza Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego
  10:00 - 11.15
 • Wręczenie Medalu Zasłużony dla Archidiecezji Warszawskiej Pani Magdalenie Kiełczewskiej
  11:15-11.30
 • Przerwa kawowa
  11.30-12.00
 • Otwarcie Konferencji
  12.00
 • Panel Ontologiczny

  Wiodące tematy:
  Jakie były cele przyświecające założeniu danego Dzieła Stowarzyszenia PR?
  Jak dziś są te cele zrealizowane?
  Jakie dziś są cele organizacji pozarządowych?

  12.00 - 12.40
 • Panel Aksjologiczny

  Wiodące tematy:
  Jakie wartości przyświecały na początku działalności każdego Dzieła Stowarzyszenia PR?
  Jakie wartości obecnie są realizowane przez każde Dzieło?
  Jaki jest związek realizowanych przez Dzieło wartości z wartościami uniwersalnymi, ważnymi dzisiaj i jutro?

  12.40-13.20
 • Lunch
  13.20-14.10
 • Panel Antropologiczny

  Wiodące tematy:
  Jakiego człowieka chciano wychować biorąc pod uwagę specyfikę PR? Jaki był fundament wychowania i edukacji?
  Jak realizowana jest wskazana filozofia człowieka w obszarze: - edukacyjnym, - wychowawczym, - religijnym?
  Diagnoza filozofii człowieka Przymierza Rodzin oraz wskazanie adekwatnej antropologii do dzisiejszych czasów

  14.10-14.50
 • Panel Społeczny

  Wiodące tematy:
  Jaka była rola Dzieła dla dobra: - Rodziny, - Społeczeństwa, - Kościoła?
  Jaka jest świadomość tej roli dzisiaj? Czy jest realizowana? Jaka ewentualnie dzisiaj jest rola danego Dzieła?
  Jaka jest i będzie rola świeckich organizacji katolickich dla rodziny, społeczeństwa i kościoła?

  14.50-15.30
 • Zakończenie konferencji
  15.30
Organizatorzy Konferencji

Collegium Verum jest niepubliczną uczelnią, która swą działalność rozpoczęła w 2001 roku. Założycielem uczelni jest, posiadające status organizacji pożytku publicznego, Stowarzyszenie Przymierze Rodzin.

Od momentu swego powstania uczelnia wykształciła około tysiąc absolwentów studiów I stopnia oraz kilka tysięcy słuchaczy studiów podyplomowych.

Aktualnie Uczelnia prowadzi studia jednolite magisterskie na kierunku PSYCHOLOGIA, studia I stopnia na kierunku PEDAGOGIKA, oraz nadające certyfikaty studia podyplomowe z zakresu PSYCHOTERAPII

Kształcenie, jakie ma miejsce na uczelni, skupione jest na indywidualnym podejściu do każdego studenta. Więcej: https://collegiumverum.pl/uczelnia

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin jest Organizacją Pożytku Publicznego. PODSTAWOWY CEL DZIAŁALNOŚCI:

Pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci w duchu nauki Kościoła, aby wyrosły one na dobrych chrześcijan i obywateli. Największe osiągnięcie: I miejsce ex aequo w Konkursie Pro Publico Bono na najlepszą inicjatywę obywatelską dziesięciolecia 1989-1999. Patronem Przymierza Rodzin jest błogosławiony Edmund Bojanowski.

Działalność Stowarzyszenia skierowana jest głównie do rodzin katolickich, ale w szeregach jego członków znajdują się też ludzie innych wyznań oraz niewierzący.

Więcej: https://przymierze.org.pl/

Sponsorzy Konferencji
Sponsorzy
Pozostały czas do konferencji
 • Dni
 • Godzin
 • Minut
 • Sekund
Rejestracja  Kontakt

  collegium@verum.edu.pl

  Marii Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa