dr Agnieszka Pilichowska

Speaker Details
  • biografia

    DR AGNIESZKA PILICHOWSKA psycholog, adiunkt i Prodziekan kierunku Psychologia w Collegium Verum. Tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończyła także polonistykę. Jest autorką licznych publikacji popularyzujących wiedzę psychologiczną (artykuły, książki, opowiadania terapeutyczne). Interesuje się literaturą i kulturą epok dawnych, szczególnie mediewistyką.
    W pracy psychologa dr Agnieszka Pilichowska kieruje się założeniami psychologii humanistycznej. Nurt ten, zwany „trzecią drogą w psychoterapii”, wyróżnia ciepły, szczery i pełen szacunku charakter relacji psycholog-klient. Zastępując pojęcie „pacjenta”, które kojarzy się z chorobą i zależnością, pojęciem „klienta” – niezależnego partnera, świadomie współpracującego z terapeutą, psychologia humanistyczna oferuje wspólne szukanie rozwiązań problemów, uważność, empatię, wsparcie, zaangażowanie i dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem. Zakłada, że spotkanie z psychologiem jest dla klienta początkiem jego drogi ku samopoznaniu, wzmacnianiu się i pozytywnym zmianom.

Speaker Details
  • biografia

    DR AGNIESZKA PILICHOWSKA psycholog, adiunkt i Prodziekan kierunku Psychologia w Collegium Verum. Tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończyła także polonistykę. Jest autorką licznych publikacji popularyzujących wiedzę psychologiczną (artykuły, książki, opowiadania terapeutyczne). Interesuje się literaturą i kulturą epok dawnych, szczególnie mediewistyką.
    W pracy psychologa dr Agnieszka Pilichowska kieruje się założeniami psychologii humanistycznej. Nurt ten, zwany „trzecią drogą w psychoterapii”, wyróżnia ciepły, szczery i pełen szacunku charakter relacji psycholog-klient. Zastępując pojęcie „pacjenta”, które kojarzy się z chorobą i zależnością, pojęciem „klienta” – niezależnego partnera, świadomie współpracującego z terapeutą, psychologia humanistyczna oferuje wspólne szukanie rozwiązań problemów, uważność, empatię, wsparcie, zaangażowanie i dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem. Zakłada, że spotkanie z psychologiem jest dla klienta początkiem jego drogi ku samopoznaniu, wzmacnianiu się i pozytywnym zmianom.