dr hab. Martyna Deszczyńska

Speaker Details
  • Biografia

    Martyna Deszczyńska – ur. 1965, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii, nauczyciel akademicki. Bada historię idei i mentalności w XIX w, dzieje społeczne i kultury oraz Kościoła katolickiego od XVIII do XX w. Ukończyła studia historycznych ze specjalizacją nauczycielską w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego (1992), i studia religioznawcze przy Wydziale Filozofii i Socjologii UW (1993). Obroniła doktorat w IH UW (2001) i habilitację (2014) w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Maneuffla w Warszawie. Pracuje w Instytucie Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, w Pracowni Historii Bibliotek i Czytelnictwa (jako kierownik w latach 2014-2017). Z Collegium Verum związana jest od 2005 r. jako wykładowca, a od 2020 r. jako Kierownik Instytutu Badawczego. Należy do Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i do Zespołu Varsavianistycznego przy IH PAN w Warszawie. Zasiada w Kapitule Nagrody Książki Historycznej im. Prof. Jerzego Skowronka. Współpracowała, jako autorka artykułów naukowych, ekspertyz, scenariuszy wystaw i recenzji z wieloma instytucjami naukowymi, edukacyjnymi i kulturalnymi m.in. z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi S. A., Muzeum Historii Polski, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie, Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Politechnice Warszawskiej, Narodowym Centrum Kultury, Narodowym Programem Rozwoju Humanistyki, Instytutem Tomistycznym o.o. Dominikanów w Warszawie, Archiwum Archidiecezjalnym Warszawskim).

Speaker Details
  • Biografia

    Martyna Deszczyńska – ur. 1965, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii, nauczyciel akademicki. Bada historię idei i mentalności w XIX w, dzieje społeczne i kultury oraz Kościoła katolickiego od XVIII do XX w. Ukończyła studia historycznych ze specjalizacją nauczycielską w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego (1992), i studia religioznawcze przy Wydziale Filozofii i Socjologii UW (1993). Obroniła doktorat w IH UW (2001) i habilitację (2014) w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Maneuffla w Warszawie. Pracuje w Instytucie Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, w Pracowni Historii Bibliotek i Czytelnictwa (jako kierownik w latach 2014-2017). Z Collegium Verum związana jest od 2005 r. jako wykładowca, a od 2020 r. jako Kierownik Instytutu Badawczego. Należy do Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i do Zespołu Varsavianistycznego przy IH PAN w Warszawie. Zasiada w Kapitule Nagrody Książki Historycznej im. Prof. Jerzego Skowronka. Współpracowała, jako autorka artykułów naukowych, ekspertyz, scenariuszy wystaw i recenzji z wieloma instytucjami naukowymi, edukacyjnymi i kulturalnymi m.in. z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi S. A., Muzeum Historii Polski, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie, Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Politechnice Warszawskiej, Narodowym Centrum Kultury, Narodowym Programem Rozwoju Humanistyki, Instytutem Tomistycznym o.o. Dominikanów w Warszawie, Archiwum Archidiecezjalnym Warszawskim).