ks. dr hab. Artur Wysocki, prof. uczelni

Speaker Details
  • Biografia

    Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Praktycznego Zarządzania na Francuskim Instytucie Zarzadzania, Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu, Instytutu Katolickiego w Paryżu, UKSW, gdzie w 2007 r. uzyskał stopień dr socjologii w dyscyplinie socjologia. W 2019 uzyskał stopień dr hab. w dyscyplinie socjologia. Staż na Uniwersytecie w Durham (UK).

    Praca zawodowa: 2008-2009 – adiunkt w Instytucie Politologii WNHiS UKSW oraz starszy wykładowca w Instytucie Gospodarki Światowej SGH, 2009-2013 – adiunkt w Katedrze Socjologii Procesów Społecznych Instytutu Socjologii WNHiS UKSW, 2013-2019 – kierownik Zakładu katolickiej nauki społecznej w Katedrze Socjologii Religii IS WNHiS UKSW. Od 2019 r. – Pracownia Społecznych Problemów Współczesności. 2008-2012 – Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 2013-2015 – wicedyrektor Instytutu Socjologii. 2019-2020 – Prodziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW. Od 2020 r. Dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych i Przewodniczący Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne.

Speaker Details
  • Biografia

    Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Praktycznego Zarządzania na Francuskim Instytucie Zarzadzania, Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu, Instytutu Katolickiego w Paryżu, UKSW, gdzie w 2007 r. uzyskał stopień dr socjologii w dyscyplinie socjologia. W 2019 uzyskał stopień dr hab. w dyscyplinie socjologia. Staż na Uniwersytecie w Durham (UK).

    Praca zawodowa: 2008-2009 – adiunkt w Instytucie Politologii WNHiS UKSW oraz starszy wykładowca w Instytucie Gospodarki Światowej SGH, 2009-2013 – adiunkt w Katedrze Socjologii Procesów Społecznych Instytutu Socjologii WNHiS UKSW, 2013-2019 – kierownik Zakładu katolickiej nauki społecznej w Katedrze Socjologii Religii IS WNHiS UKSW. Od 2019 r. – Pracownia Społecznych Problemów Współczesności. 2008-2012 – Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 2013-2015 – wicedyrektor Instytutu Socjologii. 2019-2020 – Prodziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW. Od 2020 r. Dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych i Przewodniczący Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne.

Events of the Speaker
You might also love these events.