Ks. dr hab. Waldemar Cisło, prof. UKSW

Speaker Details
  • Biografia

    Ks. dr hab. Waldemar Cisło, prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalista teologii fundamentalnej, od 2006 r. dyrektor polskiej sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie, od 2020 r. dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW, pomysłodawca i inicjator Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym, wielokrotnie nagradzany za pracę naukową, zaangażowanie w dialog międzyreligijny i działalność humanitarną na rzecz prześladowanych chrześcijan

Speaker Details
  • Biografia

    Ks. dr hab. Waldemar Cisło, prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalista teologii fundamentalnej, od 2006 r. dyrektor polskiej sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie, od 2020 r. dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW, pomysłodawca i inicjator Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym, wielokrotnie nagradzany za pracę naukową, zaangażowanie w dialog międzyreligijny i działalność humanitarną na rzecz prześladowanych chrześcijan