prof. Henryk Gasiul

Speaker Details
 • Biografia

  Henryk Gasiul - biogram
  Urodzony 05.12.1950 r. w Szczecinku. W 1968 r. uzyskał maturę w LO im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku, następnie studiował psychologię na KUL, gdzie w 1973 r. obronił magisterium na podstawie pracy „Podstawowe założenia koncepcji H.J.Eysencka”, napisanej pod kierunkiem o. dr Jana Rzepki. W 1979 r. w IP Wydziału Nauk Społecznych UAM otrzymał stopień doktora na podstawie rozprawy „Cechy temperamentu a styl i dogmatyzm poznawczy” napisanej pod kierunkiem prof. Bolesława Hornowskiego, a w 1990 habilitował się na Wydziale Nauk Społecznych KUL (podstawą była rozprawa „Formalne cechy systemu wartości jako wskaźniki rozwoju osobowości”).
  W latach 1999- 2022 pracował na stanowisku profesora w Instytucie Psychologii UKSW, gdzie w latach 2005-2015 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Psychologii UKSW, a w latach 2004- 2014 kierownika studiów doktoranckich. W latach 2000- 2015 był redaktorem naczelnym Studia Psychologica UKSW. Wcześniej, w latach 80. pracował w UMK w Toruniu, a w latach 90 ub. wieku jako profesor w Instytucie Psychologii WSP w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego). Był też profesorem w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie (obecnie Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna) oraz profesorem w Wyższej Szkole Pedagogicznej przy ZNP w Warszawie. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu oraz w Collegium Verum w Warszawie .
  Główne obszary zainteresowań to psychologia emocji i motywacji oraz psychologia osobowości uprawiana w duchu personalistycznym. Autor licznych artykułów naukowych oraz kilku pozycji książkowych, z których najważniejsze to: Oblicza ja w świetle wybranych koncepcji psychologicznych. Pojęcie, rozwój, patologia (Bydgoszcz 1993); W poszukiwaniu podstaw rozwoju ja emocjonalnego (Warszawa 2001); Teorie emocji i motywacji (Warszawa 2007, 2 wydanie); Metody badania emocji i motywacji (red. Warszawa, 2018); Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje (Warszawa 2020, 3 wydanie); Personalistyczna koncepcja osobowości. Podstawy teoretyczne, mechanizmy rozwoju i jego zakłóceń (Warszawa 2022).

Speaker Details
 • Biografia

  Henryk Gasiul - biogram
  Urodzony 05.12.1950 r. w Szczecinku. W 1968 r. uzyskał maturę w LO im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku, następnie studiował psychologię na KUL, gdzie w 1973 r. obronił magisterium na podstawie pracy „Podstawowe założenia koncepcji H.J.Eysencka”, napisanej pod kierunkiem o. dr Jana Rzepki. W 1979 r. w IP Wydziału Nauk Społecznych UAM otrzymał stopień doktora na podstawie rozprawy „Cechy temperamentu a styl i dogmatyzm poznawczy” napisanej pod kierunkiem prof. Bolesława Hornowskiego, a w 1990 habilitował się na Wydziale Nauk Społecznych KUL (podstawą była rozprawa „Formalne cechy systemu wartości jako wskaźniki rozwoju osobowości”).
  W latach 1999- 2022 pracował na stanowisku profesora w Instytucie Psychologii UKSW, gdzie w latach 2005-2015 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Psychologii UKSW, a w latach 2004- 2014 kierownika studiów doktoranckich. W latach 2000- 2015 był redaktorem naczelnym Studia Psychologica UKSW. Wcześniej, w latach 80. pracował w UMK w Toruniu, a w latach 90 ub. wieku jako profesor w Instytucie Psychologii WSP w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego). Był też profesorem w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie (obecnie Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna) oraz profesorem w Wyższej Szkole Pedagogicznej przy ZNP w Warszawie. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu oraz w Collegium Verum w Warszawie .
  Główne obszary zainteresowań to psychologia emocji i motywacji oraz psychologia osobowości uprawiana w duchu personalistycznym. Autor licznych artykułów naukowych oraz kilku pozycji książkowych, z których najważniejsze to: Oblicza ja w świetle wybranych koncepcji psychologicznych. Pojęcie, rozwój, patologia (Bydgoszcz 1993); W poszukiwaniu podstaw rozwoju ja emocjonalnego (Warszawa 2001); Teorie emocji i motywacji (Warszawa 2007, 2 wydanie); Metody badania emocji i motywacji (red. Warszawa, 2018); Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje (Warszawa 2020, 3 wydanie); Personalistyczna koncepcja osobowości. Podstawy teoretyczne, mechanizmy rozwoju i jego zakłóceń (Warszawa 2022).