prof. Mikołaj Krasnodębski

Speaker Details
  • Biografia

    Krasnodębski Mikołaj (1976), doktor habilitowany filozofii. Profesor uczelni PWSZ w Głogowie i Collegium Verum w Warszawie. Zainteresowania badawcze: historia filozofii, antropologia filozoficzna, filozofii edukacji, terapia filozoficzna. Opublikował m. in: Dusza i ciało (Warszawa 2004), Człowiek i paideia (Warszawa 2008, 2009, 2019), W poszukiwaniu duchowej elegancji (Chicago-Warszawa 2011, 2019), Zarys dziejów ateńskiej historii wychowania (Warszawa 2011), Integralna antropologia wychowania (Białystok 2013), Myśl pedagogiczna neoscholastyki i neotomizmu (red. naukowa tomu, Warszawa 2014), Nowa szkoła – nowy nauczyciel (red. z. T. Stankiewicz, M. Lejzerowicz, Warszawa 2014), Antropologia edukacji (Głogów 2018), Spór o rodzinę. Filozoficzno-cywilizacyjne fundamenty myślenia o rodzinie (Warszawa 2019), W obronie człowieka. Zarys antropologii filozoficznej Franciszka Gabryla (1866-1914) (Warszawa-Radzymin 2020). Pomysłodawca i redaktor naczelny „Zeszytów Naukowych Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin – Seria Pedagogiczna” (rocznik). Ukazało się 10 numerów. Obecnie redaguje rocznik „Paideia” (w przygotowaniu piąty tom). Członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Prowadzi badania i wykłada: historię filozofii, antropologię filozoficzną i filozofię edukacji. Współpracuje z Polskim Radio w Chicago. Za osiągnięcie naukowe w postaci rozprawy habilitacyjnej odznaczony Medalem Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej. Żonaty, czworo dzieci. E-mail: mikolajkrasnodebski@gmail.com

Speaker Details
  • Biografia

    Krasnodębski Mikołaj (1976), doktor habilitowany filozofii. Profesor uczelni PWSZ w Głogowie i Collegium Verum w Warszawie. Zainteresowania badawcze: historia filozofii, antropologia filozoficzna, filozofii edukacji, terapia filozoficzna. Opublikował m. in: Dusza i ciało (Warszawa 2004), Człowiek i paideia (Warszawa 2008, 2009, 2019), W poszukiwaniu duchowej elegancji (Chicago-Warszawa 2011, 2019), Zarys dziejów ateńskiej historii wychowania (Warszawa 2011), Integralna antropologia wychowania (Białystok 2013), Myśl pedagogiczna neoscholastyki i neotomizmu (red. naukowa tomu, Warszawa 2014), Nowa szkoła – nowy nauczyciel (red. z. T. Stankiewicz, M. Lejzerowicz, Warszawa 2014), Antropologia edukacji (Głogów 2018), Spór o rodzinę. Filozoficzno-cywilizacyjne fundamenty myślenia o rodzinie (Warszawa 2019), W obronie człowieka. Zarys antropologii filozoficznej Franciszka Gabryla (1866-1914) (Warszawa-Radzymin 2020). Pomysłodawca i redaktor naczelny „Zeszytów Naukowych Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin – Seria Pedagogiczna” (rocznik). Ukazało się 10 numerów. Obecnie redaguje rocznik „Paideia” (w przygotowaniu piąty tom). Członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Prowadzi badania i wykłada: historię filozofii, antropologię filozoficzną i filozofię edukacji. Współpracuje z Polskim Radio w Chicago. Za osiągnięcie naukowe w postaci rozprawy habilitacyjnej odznaczony Medalem Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej. Żonaty, czworo dzieci. E-mail: mikolajkrasnodebski@gmail.com

Events of the Speaker
You might also love these events.