Speakers

Krzysztof Wojtkowski
Artur Kobyliński
Ks. Paweł Antosiak
Edyta Żebrowska
Małgorzata Małachowska
Paweł Grzyb
Jacek Jonak
Weronika Markiewicz
Michał Ginter
Magdalena Kiełczewska