dr Marek Stankiewicz

Speaker Details
  • biografia

    Marek Stankiewicz (1963), doktorat w zakresie nauk humanistycznych – historia, antropologia kulturowa. Zainteresowania badawcze: ludy Bantu zamieszkujące tereny Republiki Południowej Afryki. Spędził tam 6 lat badając kulturę i zwyczaje jednej z grup etnicznych (Batswana). Obecnie studiuje psychologię i psychoterapię. Interesuje go psychoterapia kulturowa (etnopsychoterapia) rozumiana jako forma pomocy terapeutycznej z uwzględnieniem różnic kulturowych. Współpracuje z periodykiem Paideia, wydawanym przez Collegium Verum.

Speaker Details
  • biografia

    Marek Stankiewicz (1963), doktorat w zakresie nauk humanistycznych – historia, antropologia kulturowa. Zainteresowania badawcze: ludy Bantu zamieszkujące tereny Republiki Południowej Afryki. Spędził tam 6 lat badając kulturę i zwyczaje jednej z grup etnicznych (Batswana). Obecnie studiuje psychologię i psychoterapię. Interesuje go psychoterapia kulturowa (etnopsychoterapia) rozumiana jako forma pomocy terapeutycznej z uwzględnieniem różnic kulturowych. Współpracuje z periodykiem Paideia, wydawanym przez Collegium Verum.